Ms. Nguyễn Ngọc Linh

Contact Us
team member

Ms. Nguyễn Ngọc Linh

CEO

“Tôi có thể truy cập các báo cáo, sổ sách rất nhanh chóng và thuận tiện qua cổng giao tiếp của dịch vụ kế toán ĐN, mọi trao đổi mới tôi đề được dịch vụ kế toán ĐN thông báo qua tin nhắn và email.”

Liên Hệ