Dịch Vụ

Liên Hệ
Khi cung cấp dịch vụ kế toán, DN Accounting – Dịch Vụ Kế Toán Tại Đà Nẵng cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc sau: Sắp xếp, phân loại chứng từ, lập và giao sổ sách kế toán cho khách hàng bao gồm: Sổ chi tiết các tài khoản, sổ tổng hợp,…theo đúng quy định và chuẩn mực kế toán hiện hành.
Liên Hệ