Dịch vụ kế toán thuế là gì? Các công việc của kế toán thuế

Contact us

DỊCH VỤ KẾ TOÁN (5)

Dịch vụ kế toán trọn gói tại Đà Nẵng của DN Accounting, thực hiện cho doanh nghiệp:

  • Báo cáo, khai báo, quyết toán thuế.
  • Ghi chép sổ sách kế toán.
  • Cung cấp các báo cáo tài chính, kiểm soát định kỳ.
  • Cung cấp dự báo tài chính và dòng tiền để doanh nghiệp dễ dàng lên kế hoạch kinh doanh.
  • Mang đến doanh nghiệp cái nhìn chi tiết hiệu quả kinh doanh mà doanh nghiệp đang đạt được thông qua những phân tích tài chính.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán tại Đà Nẵng của DN Accounting, doanh nghiệp không cần:

  • Thành lập bộ phận kế toán chuyên nghiệp tại doanh nghiệp.
  • Mất thời gian kiểm soát công tác kế toán sổ sách, thuế,…cũng như điều phối nhân sự phòng kế toán.
  • Đau đầu gỡ rối kế toán, hay những tình huống đáng tiếc, vi phạm quy định kế toán và thuế.
Liên Hệ